jonaslandgren.com
Kriskommunikationen var ett problem under SAMÖ/KKÖ
I Svenska Dagbladet berättar Niclas Karlsson, Övningsledare vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB kring likheter mellan händelseutvecklingen i de japanska kärnkraftsverken och det öv…