jonaslandgren.com
Kriskapacitet att hantera en kärnkraftsolycka?
Händelserna i de Japanska kärnkraftsverken gör att tankarna snabbt går till Sveriges förmåga att hantera en kärnkraftsolycka. I Japan finns på samma sätt som i Sverige samverkansmodeller och kommun…