jonaslandgren.com
Jordskalvet i Japan : Facebook blir den lokala och globala kanalen för information och samarbete
Morgonens jordbävning och efterskalv i Japan blir en megahändelse i media.Men för personer på plats i Tokyo och anhöriga och vänner i Sverige är Facebook av betydligt större vikt. Bilden nedan visa…