jonaslandgren.com
Samverkan kan misslyckas och ibland blir det konflikter
Torkel Schlegel skriver på Tjugofyra7 att det finns ingen “juridisk gråzon” som hindrar myndigheter att samverka och effektivt agera mot en inträffad händelse. Att skylla på en upplevd …