jonaslandgren.com
"Kriskommunikation måste ske i fler kanaler"
Docent Anna Olofsson på RCR-center, Mittuniversitetet presenterar erfarenheter från hanteringen av parasitutbrottet i Östersund. Det är uppenbart att kommuner, regionala och nationella aktörer har …