jonaslandgren.com
Spontan Utryckning : Smart innovation som gör stor skillnad till liten kostnad
Läser i MSB´s Tjugofyra7 om smart innovation hos räddningsvärnet i Hilleshög. Enligt artikeln så har utryckningsformen “spontan utryckning” skapats, vilket innebär att räddningsstyrkan …