jonaslandgren.com
"Mobil medborgardriventjänst överbryggar rapporteringsglapp."
Med ovan ganska grova direktöversättning av rubriken “Mobile, Citizen-Driven Service Bridges Reporting Gap in Aid Industry” vill jag lyfta fram en intressant artikel kring hur ganska en…