jonaslandgren.com
Dags att organisera ett CrisisCamp
Mot bakgrund av de utmaningar som Svensk krishantering står inför på lokal, regional och nationell-nivå så är det dags att organisera ett CrisisCamp.Syftet med ett CrisisCamp är att genom extremt f…