jonaslandgren.com
Tekniskt ledningsstöd: I framtiden är en mobiltelefon det enda som behövs.
Jag har i många år argumenterat för att mobiltelefonen är ett fundamentalt och centralt verktyg vid ledning av räddningsinsatser och vid krishantering. En av orsakerna till denna starka övertygelse…