jonaslandgren.com
Vandring i dödsskuggans dal avseende ruggade avancerade mobiler
Den något märkliga situationen med att behovet av ruggade avancerade mobiler är större än någonsin så kvarstår faktum. Utbudet är minst sagt klent. I media rapporteras att avancerade mobiltelefoner…