jonaslandgren.com
Social media: bra vid krishantering eller en kris att hantera?
Igår besökte jag Skövde och träffade informatörer från olika kommuner kring i närområdet. Ämnet var Social Media med koppling mot krishantering men också på en mer översiktlig nivå. Det är helt kla…