jonaslandgren.com
Spännande studie om När, Hur och Varför ringer vi SOS?
Idag var jag på ett projektmöte i Stockholm tillsammans med SOS-alarm och MSB där Mats Eriksson (fil.dr) från Örebro Universitet presenterade en kvalitativ studie med fokus på den flerbottnade fråg…