jonaslandgren.com
Återigen visar TWITTER sin styrka vid katastrofer
De senaste åren har vi sett hur social mjukvara i allmänhet och Twitter i synnerhet har ett stort värde vid katastrofer. Masskommunikation vid kriser är en komplex uppgift för samhällets responsakt…