jonaslandgren.com
En konferens för bland annat Svensk Krishantering
Den internationella konferensen ISCRAM: Information Systems for Crisis Response and Management, arrangeras 10-13 maj 2009 i Göteborg. Konferensen som arrangerats sedan 2004 besöks av forskare och y…