jonar242.wordpress.com
PRV avslog S.H.O.S.J.
Den självutnämnda riddarorden Sovereign Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem, Knights of Malta c/o en svensk överstelöjtnant har 2017-08-25 fått avslag på sin utökade varumärkesansökan med …