jonar242.wordpress.com
Stormästaren och generalkaptenen
Så tycks dammet tillfälligt ha lagt sig kring Suveräna Malteserorden: Frà Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto har valts till stormästarens ståthållare och leder Malteserorden tills en sto…