jonar242.wordpress.com
PåvlHGO: ståthållarbyte, storpriorsbyte
Under lördagen nådde högtidligheterna i svensk-danska ståthållarskapet av PåvlHGO sin höjdpunkt. I Katolska domkyrkan på Södermalm samlades kaplaner, riddare och damer samt gäster och vanliga kyrko…