jolenismo.com
Malungkot ang kapatid ko
Nalulungkot din ako, biglaan at hindi ko rin agad natutumbok ang mga dahilan.