jojjenito.com
Filmspanar-tema: Udda yrken – Still Life (2013)
Det har börjat snöa på bloggen. Vi är redan i december. Ny månad, nytt filmspanartema. Denna gång handlar det om Udda yrken. Det passade mig bra eftersom jag då fick en puff att se Still Life, en f…