johorebar.org.my
Circular no. 38/11 PERLAKSANAAN SISTEM FRANGKI DIGITAL
The above matter refers. We append herewith the notice received from the Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, for your attention: MAKLUMAN Pembayar Duti yang dihormati Sukacita dimaklumkan b…