johermanns.info
Klagen over het nieuwe jeugdzorgstelsel. Terecht?
Klagen over de zorg voor de jeugd is inmiddels al even klassiek als klagen over de jeugd zelf. Is er er over beide onderwerpen wel zoveel te klagen? Over de jeugd in ieder geval steeds minder. Alle indicatoren die iets zeggen over hun welbevinden, hun (geestelijke) gezondheid, de criminaliteit, het middelengebruik en de schoolprestaties staan