joel7th.wordpress.com
Linh Thú
Tác phẩm cũng như nhân vật hoàn toàn thuộc về Joel7th Genres: Boy’s love, hài, nhẹ nhàng Rating: Dành cho những ai cảm thấy mình đủ trưởng thành để đọc một tác phẩm boy’s love mà không có thái độ k…