joel7th.wordpress.com
[Siegfried x Karna] Không phải công chúa cần được cứu (1)
Disclaimer: Nhân vật thuộc về những người đã tạo ra họ Fandom: Fate/Grand Order; Fate/Apocrypha Rating: K Pairing(s): Siegfried x Karna Genres: fanfiction, AU (tức ai không biết gì về Fate/Grand Or…