joel7th.wordpress.com
[Diệp Phó] Hải Thị Thận Lâu (3)
Pairing: Diệp Phó – Diệp Khai x Phó Hồng Tuyết Genres: fanfiction, alternate universe Rating: 10+ Nhân vật: Diệp Khai Chú ý: còn 1 cp khác nhưng chưa được tiết lộ Preview: Một giây trước khi ý thức…