joel7th.wordpress.com
[Dịch] Cơ Hội Thứ Hai (Cherik)
Cherik Fanfiction Tác giả: ximeria Nguồn: Phần 24 của series 2014 Fic-A-Week (all the XMFC AUs) Ngôn ngữ: tiếng Anh Người dịch: Joel7th Thể loại: BL, fanfiction, AU, dark, dystopia (mạt thế) Fandom…