joel7th.wordpress.com
[Tây Diệp] The Last 7 Days (2)
Tên gốc:THE LAST 7 DAYS Tác giả: Nimbusgrey Nguồn: 西叶吧 Dịch: Quick Translator Editor: Joel 7th Beta: Joel 7th Couple: Tây Môn Xuy Tuyết x Diệp Cô Thành (Lục Tiểu Phụng truyền kỳ) Nhân vật: Tây Môn …