jobdoa.com
Thực tập sinh quay lại nhật làm việc lần 2 - tư cách lưu trú tokutei ginou
Thực tập sinh quay lại nhật lần 2-đi nhật theo diện kỹ sư, dành cho mọi đối tượng-thực tập sinh đã về nước-xuất khẩu lao động nhật bản, du học nhật bản.