jobdoa.com
Thực tập sinh quay lại nhật lần 2, có thể lấy vĩnh trú làm việc lâu dài
Thực tập sinh quay lại nhật lần 2, có thể lấy vĩnh trú làm việc lâu dài như vysa kỹ sư. Đơn hàng sang nhật làm việc lần 2 cho tts đã về nước.