jobdoa.com
Thực tập sinh quay lại nhật lần 2, có thể lấy vĩnh trú làm việc lâu dài
Thực tập sinh quay lại nhật lần 2- visa kỹ năng đặc định, có thể lấy vĩnh trú như kỹ sư. Đơn hàng sang nhật làm việc lần 2 cho tts đã về nước