jobdoa.com
Nội dung kiểm tra kỹ năng đặc định ngành phục vụ quán ăn nhà hàng-nghề tiếp khách
Nội dung ôn luyện cho kỳ thi kỹ năng phục vụ quán ăn nhà hàng-nghề tiếp khách để lấy visa kỹ năng đặc định tokutei ginou đến nhật làm việc.