jobdoa.com
Kỹ năng đặc định - tư cách lao động tốt hơn nhiều so với thực tập sinh
Kỹ năng đặc định - tư cách lao động mới để đến nhật làm việc mà không cần thông qua cơ quan phái cử tại việt nam và nghiệp đoàn tại nhật.