jobdoa.com
Kỹ sư xây dựng xkld nhat ban, xây dựng cầu đường
Xây dựng cầu đường và lắp đặt khối Block trên công trình dân dụng tại tỉnh Aichi. Chế độ lương được áp dụng như người nhật. Đối tượng là kỹ sư hoặc thực tập sinh đã về nước. Vui lòng tham khảo thêm tại: thực tập sinh quay lại nhật lần 2 Những bài viết liên quan