jobdoa.com
Kỹ sư cơ khí
Kỹ sư cơ khí lập trình CNC. Có kinh nghiệm hiểu biết về gia công cơ khí, lập chương trình gia công máy MC, đọc bản vẽ gia công JIS là lợi thế.