jobdoa.com
Tuyển 20 nữ nông nghiệp chăn nuôi, vệ sinh tòa nhà | Đi nhật theo diện kỹ sư, dạng kỹ thuật viên-xuất khẩu lao động nhật bản
Phụ trách rửa dọn, chăn nuôi tại trang trại. Lau dọn, vệ sinh các tòa nhà Những bài viết liên quan