jobdoa.com
Tuyển 2 kỹ sư cơ khí chế tạo máy | Đi nhật theo diện kỹ sư, dạng kỹ thuật viên-xuất khẩu lao động nhật bản
Thiết kế lắp đặt máy, Panel (Biết sử dụng phần mềm CAD) Những bài viết liên quan