jobdoa.com
Kỹ sư điện | Đi nhật theo diện kỹ sư, dạng kỹ thuật viên-xuất khẩu lao động nhật bản
Am hiểu về lập trình điều khiển trong điều khiển trình tự.3 năm đầu là nhân viện Haken, từ năm thứ 4 là nhân viên chính thức của công ty trực tiếp làm việc – có thể thương lượng lương với công ty trực tiếp đang làm việc. Những bài viết liên quan