jobdoa.com
Đơn hàng xkld đi nhật lần 2 cho tts quay lại nhật với tư cách lưu trú mới
Đơn hàng xkld đi nhật lần 2 cho tts quay lại nhật với tư cách lưu trú mới, hoàn thành 3 năm đã về nước, nhân viên phục vụ, pha chế...