jobdoa.com
Kỹ sư cơ khí sang nhật làm việc - lập trình gia công MasterCAM, CNC
Sử dụng thành thạo Mastercam để lập trình gia công trên máy trung tâm 3-5 trục OKUMA. Có khả năng đọc bản vẽ cơ khí (đặc biệt là theo tiêu chuẩn JIS). Có kiến thức về điều kiện cắt gọt gia công kim loại. Những bài viết liên quan