jobdoa.com
Điều kiện chuyển từ tts lên kỹ năng đặc định mà không phải thi
Dưới đây là danh sách các ngành nghề chuyển được từ Tts số 2, 3(技能実習 2号、3号)lên Kỹ năng đặc định số 1(特定技能 1号)mà không phải thi kỹ năng nghề cũng như tiếng nhật, bắt buộc bạn phải đi đơn hàng Kỹ năng đặc định cùng ngành nghề như trước kia bạn đi Thực tập sinh được ghi trong bảng này. Để tra cho chính xác bản thân đã tác nghiệp nghề gì, bạn cần nhìn vào giấy chứng nhận JITCO hoặc các giấy tờ liên quan như giấy chứng nhận thi chuyển giai đoạn. Dấu X là ngành nghề không thuộc diện chuyển từ Thực tập sinh lên Kỹ năng đặc định số 1. Tức là bạn phải tham gia kỳ thi kỹ năng, còn kì thi tiếng được miễn cho những ai hoàn thành 3 năm thực tập tại nhật. Những bài viết liên quan