jobdoa.com
Xuất khẩu lao động nhật bản dạng kỹ thuật viên cơ khí, xây dựng, it
Xuất khẩu lao động nhật bản dạng kỹ thuật viên, đến nhật làm việc theo diện kỹ sư cơ khí, xây dựng, it, chế tạo máy, thiết kế CAD, CAM, lập trình.