jobdoa.com
Kỹ năng đặc định - kỹ sư - tts, điểm khác nhau như thế nào?
MỤC LỤC1. Kỹ thuật-Trí thức nhân văn-Nghiệp vụ quốc tế2. Thực tập sinh3. KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH4. Dưới đây chúng tôi phân tích sự khác nhau giữa các loại tư cách lưu trú.Những bài viết liên quan KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH là tư cách lưu trú lao động mới được ban hành vào tháng 4 năm 2019. Ngoài tư cách kỹ sư, tts hiện có thì việc đến nhật sẽ có thêm 1 loại tư cách lưu trú mới, các loại tư cách lưu trú như sau: 1. Kỹ thuật-Trí thức nhân văn-Nghiệp vụ quốc tế : đây là loại tư cách dành cho người có trình độ như tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chính quy tại Vn hoặc du học sinh đã tốt nghiệp đại học tại nhật hoặc những ai có trình độ tiếng nhật tốt. 2. Thực tập sinh : bản chất là hợp tác chuyển giao kiến thức giữa 2 nước, đây không phải là xuất khẩu lao động nhật bản như cách mà người việt thường gọi bấy lâu. 3. KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH : đây là tư cách lao động chân tay mà có lẽ nên được gọi chính thức là xuất....