jobdoa.com
CHI PHÍ ĐI NHẬT THEO DIỆN KỸ SƯ - CHI PHÍ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN
Chi phí đi nhật theo diện kỹ sư - chi phí xuất khẩu lao động nhật bản. Mất bao nhiêu tiên cho công ty xuất khẩu lao động đi nhật.