jobdoa.com
Cách đăng ký thi Kỹ Năng Đặc Định qua mạng ở Nhật ngành dịch vụ ăn uống | Đi nhật theo diện kỹ sư, dạng kỹ thuật viên-xuất khẩu lao động nhật bản
1. Đăng ký thi Tokutei Ginou Kỹ Năng Đặc Định số 1 qua mạng ở Nhật ngành dịch vụ ăn uống Bạn truy cập vào trang chủ: https://otaff.or.jp và chọn trình tự như sau: 特定技能1号ー>外食業国内試験 Những bài viết liên quan