jobbklubb.org
Ny kompetanse kan gi deg ny jobb raskere | Utdanning & Yrkesvalg
Hvis du har vært arbeidsledig en stund er det smart å bygge videre på kompetanse du alt har eller ta ny utdanning for å komme raskere i jobb.