jntquigley.wordpress.com
Minako Kawauchi
Minako Kawauchi, Sea Bream, 2005.