jntquigley.wordpress.com
Hashiguchi Goyo
Woman with fan and cricket cage, 1920 Hashiguchi Goyo (1880-1921) print