jn7.net
Yazılım sürecinde test etme ve kullanılabilirlik. - JN7.net
Bir fırsatı ürüne çevirmek için : Hayal edin, Basit düşünün (KISS : Keep it simple stupid), Hayal edin, Basit düşünün, Çizin, Tartışın, Basit düşünün, Tartışın Çizin Yazın, Test edin, Yazın, Test edin, Yazın, Test edin, Yazın, Test ettirin, Yazın, Test edin, Test ettirin, Yayınlayın, Test edin, İzleyin (dönüşleri takip edin). goto 1: (yeni özellik geliştirme …