jn7.net
Kısayol Oluşturma- Ekran Görüntüsü Yakalama - JN7.net
Kısayol Oluşturma Bir buton ekliyorsunuz ve butonun içine bu kodu yazın. using IWshRuntimeLibrary; ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { WshShell shell = new WshShell(); IWshShortcut MyShortcut; // [UserName] Bilgisayarın kendi kullanıcı adını yazacaksınız. MyShortcut = (IWshShortcut)shell.CreateShortcut(@"C:\Documents and Settings\[UserName]\Start Menu\Programs\MyShortcut.lnk"); MyShortcut.TargetPath = Application.ExecutablePath; MyShortcut.Description = "Launch the App!"; // MyShortcut.IconLocation = [IconPath]; // [IconPath] …