jinfotours.wordpress.com
Regulamentul competiţiei Sri Lanka 2018 cu J’info Tours!
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI OBIECTIVELE COMPETIŢIEI 1.1. Competiţia Sri Lanka 2018 cu J’info Tours, denumită în continuare Competiţia, este organizată de agenţia de turism SC. J’Info Tours S.R.L …