jetuma.com
CV
Kommande utställningar Separatutställningar 2019 ”Andas tystnaden” – Galleri Värmland, Karlstad 2019 Värmlandsarkiv, Arkivcentrum, Karlstad Jurerade utställningar 2018 Julsa…