jetuma.com
Höstsalong 2018
Jag hade i år äran att få visa några av mina bilder på Värmlands Konstförenings Höstsalong. 560 verk hade lämnats in av sökande konstnärer, där sedan 146 verk valdes ut till utställningen som i år …